Algemene voorwaarden & Omgangsvormen

Deelname aan de lessen van EverBliss betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en omgangsvormen alsmede met de privacyverklaring:

 • Inschrijven / aanmelden
  U kunt zichzelf of een kind aanmelden via het inschrijfformulier. Op dit formulier kunt u medische en persoonlijke gegevens noteren, zodat hiermee rekening gehouden kan worden in de lessen. Uiteraard wordt er zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens omgegaan en worden deze niet openbaar gemaakt. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met u opgenomen over de lesdag en tijd. Indien er geen ruimte is in de gewenste les wordt u op een wachtlijst geplaatst, uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 • Lesgeld
  Het lesgeld en de wijze van betaling staat vermeld op www.everbliss.nl/prijzen. Wanneer u de betalingsverplichting niet nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverlichting is voldaan. De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste les is voldaan.
 • Afmelden bij afwezigheid
  Als u of een kind niet aanwezig kan zijn bij een les, is het verzoek dit uiterlijk 2 uur voor een les telefonisch, per sms of whatsapp door te geven aan de docent via 06 148 642 15. De les kan niet ingehaald of terugbetaald worden, wel mag de les door iemand anders gevolgd worden na toestemming van de docent.
 • Bereikbaarheid in geval van nood
  Indien er tijdens een les iets gebeurt met een kind of volwassene, is het van belang dat de docent een noodtelefoonnummer heeft dat bereikbaar is. Dit nummer kunt u op het inschrijfformulier vermelden.
 • Aanwezigheid
  U wordt verzocht om uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, zodat de lessen tijdig kunnen starten. Helaas heeft EverBliss geen wachtruimte. U wordt verzocht een kind weer tijdig op te halen, zodat de volgende les ook op tijd kan beginnen.
 • Persoonlijke omstandigheden
  Indien er op een zeker moment gewijzigde persoonlijke omstandigheden zijn of tijdelijke omstandigheden zijn waar de docent van op de hoogte moet zijn, dan kunt u dit ruim voor de les doorgeven via info@everbliss.nl of 06 148 64215. Dit omdat voor de docent voor en na de les aandacht moet hebben voor de deelnemers en uw situatie dan wellicht in het gedrang komt.
 • Respect en vertrouwen
  De lessen bij EverBliss staan open voor iedereen die medecursisten met respect bejegend. Ook vertrouwen is binnen de lessen belangrijk. Als naar mening van de docent een groepssamenstelling niet positief functioneert, heeft de docent het recht om deze te wijzigen of een deelnemer dwingend te adviseren een andere docent te zoeken.
 • Vrijheid in deelname
  Tijdens de lessen bij EverBliss ‘moet’ niets, als een deelnemer met een bepaald onderdeel van een les niet mee wil doen, dan is dat geen probleem. De deelnemer mag dan echter de les voor de andere deelnemers niet verstoren.
 • Proefles
  Yoga en dans vormen persoonlijke belevingen. Daarom is de klik tussen de docent en de deelnemer en tussen de deelnemer(s) en de les(groep) van groot belang. Het is daarom mogelijk om één gratis proefles te volgen aan de start van een lesblok, met uitzondering van de Baby-, Dreumes- en PeuterYoga. Voor kleine kinderen is het namelijk erg afhankelijk van hun lichamelijke en psychische gesteldheid hoe zij een les ervaren. Daarom wordt aangeraden een heel lesblok te volgen om een goede indruk te krijgen.
 • Materialen
  Tijdens de lessen bij EverBliss is het van belang dat deelnemers makkelijk zittende soepele kleding dragen. Zorg ook voor warme sokken en een trui voor tijdens de ontspanning. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een doek (badhanddoek of dekentje) voor op de Yogamat in verband met hygiëne. Yogamatten en hulpmiddelen zijn aanwezig.
 • Eten/Drinken
  Aangeraden wordt om 1 ½ uur voor een Yoga-, meditatie- of dansles niet (te zwaar) te eten en drinken. Dit kan namelijk tijdens de oefeningen en ontspanning in de weg zitten. Bij sommige lessen krijgen deelnemers na de les een biologisch drankje. Er wordt in principe niet gegeten tijdens/na een les. Als u of uw kind wil trakteren, geef dit dan alstublieft voor de les door aan de docent via info@everbliss.nl.
 • Toiletbezoek
  Het bezoeken van het toilet is natuurlijk altijd mogelijk tijdens, voor of na de lessen, er is een toilet aanwezig.
 • Misdragen
  Wanneer een deelnemer zich tijdens de les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.
 • Ongevallen en aansprakelijkheid
  EverBliss is niet aansprakelijk bij blessures, lichamelijk of psychisch letsel bij deelnemers of ongevallen die in de studio of in de woning waar de studio zich in bevindt plaatsvinden. EverBliss stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers en ouders/verzorgers. EverBliss stelt deelnemers en/of hun ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door een deelnemer wordt aangericht aan de studio, het woonhuis en de inventaris van EverBliss. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam vooraf met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga of dans tot de mogelijkheden behoort.
 • Beeldmateriaal
  EverBliss kan tijdens lessen foto- of filmmateriaal maken voor promotionele doeleinden. Indien u hier geen toestemming voor geeft, kunt u dit doorgeven via info@everbliss.nl. Indien wij geen bericht van u ontvangen, gaan wij er van uit dat u instemt met het gebruik van foto- en filmmateriaal.
 • Kwaliteit
  De docent, Mireille Mooij, heeft de Teacher Training Vinyasa Yang Yoga (erkend door Yoga Alliance – 200 uur RYT/Registered Yoga Teacher) en de Teacher Training Yin Yoga (erkend door Yoga Alliance – 200 uur RYT/Registered Yoga Teacher) gevolgd aan De Nieuwe Yogaschool van  Johan Noorloos. Jaarlijks volgt zij diverse bijscholingen. Een overzicht van de gevolgde opleidingen en cursussen is hier te vinden.
  De docent heeft daarnaast de Allround Kinderyoga Docentenopleiding gevolgd aan de Jip & Jan Academie van Helen Puperhart in Almere. Derhalve is EverBliss gemachtigd om het kwaliteitskeurmerk voor kinderyoga van Jip & Jan te voeren. Ook is de docent gecertificeerd om de Krachtspel Methode aan te bieden.
 • Coaching
  Voor coaching geldt dat de coachee en de coach gezamenlijk afspraken maken over de samenwerking in een coachingscontract.
 • Feedback, vragen of opmerkingen
  Indien er voor, tijdens of na een les iets plaatsvindt of plaatsgevonden heeft waar u vragen of feedback over heeft, neemt u dan alstublieft contact op via info@everbliss.nl of 06 148 642 15. Ook als u algemene vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u die stellen of doorgeven via info@everbliss.nl of 06 148 642 15

Versie 24 januari 2020
EverBliss

Doe je mee?

Aanmelden kan door op onderstaande knop te klikken! Klik hier voor de prijzen.

Heb je vragen?
Ik beantwoord ze graag, je kunt contact met mij opnemen via info@everbliss.nl of 06 148 642 15!

meld-je-aan_paars

‘Dream it, wish it, do it’

Ontwerp: MadebyLon Techniek: Dodo