Privacy verklaring EverBliss

Dit is de privacyverklaring van EverBliss, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61 81 66 55, inzake de website www.everbliss.nl.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door EverBliss door middel van de verkregen persoonsgegevens via www.everbliss.nl, info@everbliss.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

EverBliss respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van EverBliss. U dient zich ervan bewust te zijn dat EverBliss niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op deze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van EverBliss of het inschrijfformulier invult, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken:

 • Nieuwsbrief
  Indien u zich aanmeld voor de Nieuwsbrief via onze website, vult u uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres in. Deze gegevens worden enkel opgeslagen in ‘Mailchimp’, van waaruit onze nieuwsbrief verstuurd wordt.
  U kunt het ontvangen van de EverBliss nieuwsbrief te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven link.
 • Inschrijfformulier
  Indien u zich inschrijft voor het afnemen van producten of diensten van EverBliss, dan wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens: roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, noodtelefoonnummer en e-mailadres. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht om de gevraagde service te kunnen bieden. De gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen, om contact met u of een door u opgegeven persoon op te nemen in geval van nood, om u informatie te sturen over EverBliss en om u een factuur te sturen.
  In geval van inschrijving van een kind wordt u gevraagd om de roepnaam, achternaam en geboortedatum van het kind aan te geven. De geboortedatum wordt gebruikt om het kind in de juiste leeftijdsgroep in te delen voor de les.
  Tot slot heeft u de mogelijkheid (niet verplicht) om medische en persoonlijke gegevens te vermelden die van belang kunnen zijn. Deze gegevens worden enkel door de docent gebruikt voor uw eigen veiligheid ten aanzien van blessures, de docent kan opties en aanpassingen geven tijdens de les op basis van de door u verstrekte medische of persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen door EverBliss worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten van EverBliss. Met het verstrekken van uw e-mailadres geeft u toestemming voor het ontvangen hiervan.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door EverBliss. EverBliss verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@everbliss.nl. EverBliss zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels een e-mail naar ons met het verzoek daartoe.

Uitschrijving en Bewaartermijn

EverBliss bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. Indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, dan worden uw gegevens verwijderd. Indien u zich uitschrijft voor de lessen (ongedaan maken van uw inschrijving) dan worden uw gegevens maximaal 5 jaar bewaard in verband met de eisen omtrent de boekhouding.

Klachtenafwikkeling

In geval van klachten omtrent de behandeling van uw persoongegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@everbliss.nl.

Beveiligingsmaatregelen

EverBliss neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EverBliss maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en heeft een onderhoudscontract op de website afgesloten om één en ander up-to-date te houden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EverBlis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EverBliss op via info@everbliss.nl

Cookies / websitebezoek

Deze website maakt gebruik van de standaard cookie van WordPress, die gebruikt wordt voor een goede werking van de site. Indien u verder navigeert op deze website worden cookies geplaatst. Op de website van EverBliss worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EverBliss gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van EverBliss. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

www.EverBliss.nl is een website van EverBliss.
EverBliss is als volgt te bereiken:
* Post- en vestigingsadres: Previnaireweg 17
* Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61 81 66 55
* Telefoon: 06 148 642 15
* E-mailadres: info@everbliss.nl

5 mei 2018

Ontwerp: MadebyLon Techniek: Dodo